021-77936872

شرکت آپاما سازه ایستا فعالیت خود را در زمینه ساخت سازه های سبک فلزی در زمینه سایبان خودرو ها، سایبان وزرشگاهها و سوله خرپایی از سال 1392 شروع نموده است. این مجموعه با استفاده از دفتر فنی بسیار مجرب در طراحی سازه های سبک و با استفاده از به روزترین نرم افزارها در طراحی سازه فلزی، خرپاها و سازه های فضاکار با استفاده از مدل سازی سازه های شما با نرم افزارهای محاسبه و طراحی کامپیوتری و در برخی موارد خاص استفاده از محاسبات دستی سعی در افزایش مقاومت و باربری سازی و در عین حال طراحی بهینه مقاطع جهت کاهش هزینه های ساخت دارد. لارم به دکر است که تمامی نشریه های دفتر مقررات ملی ساختمان و معاونت فنی و آیین نامه های طراحی در فاز طراحی و محاسبه مورد استفاده دفتر فنی اسن شرکت قرار می گیرد. سپس با استفاده از تیم مجرب اجرایی نیز مدیریت مصالح و زمان و در عین حال کیفیت نیز صورت می گیرد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

 در ابتدا با توجه به نیازهای کارفرما و همچنین شرایط مکانی و اقتصادی ایده مناسبی ایجاد می گردد. با استفاده از مدلسازی کامپیوتری و انجام محاسبات سازه ای مطلوب ترین سازه مدل و طراحی می شود. همچنین متره مصالح و برآورد قیمت اجرای کار نیز جهت ارجاع به کارفرما تهیه می شود. بلافاصله پس از تهیه نقشه های اجرایی تیم اجرایی اقدام به تجهیز کارگاه نموده و با دقت و سرعت بالا خواسته های کارفرما را اجرا می نمایند. استفاده از دفتر فنی مجرب در طراحی سازه ها و گروه اجرایی مسلط به کار در روند اجرایی پروژه ها این نوید را برای کارفرماها دارد تا با بهینه کردن مقاطع و مدیریت مصرف مصالح هزینه های اعمالی به کارفرماها کاهش چشمگیری داشته باشد در عین حال که سازه های مقاومی حاصل می شود.امروزه با پیشرفت فناوری ها، سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول شده اند، هر چند بهبود مصالح، موجب بهبود عملکرد پوشش های غشایی شده است، ولی روش های نوین طراحی عامل اصلی بهره وری این سازه ها می باشد. طراحی خاص و پیچیدگی های منحصر به فرد در طراحی و اجرای این نوع سازه ها، تنها دلیل بوده است که این نوع سازه ها کمتر مورد استفاده مهندسان کشور قرار گیرد.

این مجموعه با تکیه بر دانش فنی و توان اجرایی خود، طرح هایی را مدلسازی و سپس اجرا می نماید که در حین ارضا نمودن شرایط استحکام و بارگذاری سازه ای، بی شک تحسین همگان را در فاز معماری و زیبایی شناختی بر می انگیزد.

دفتر فنی شرکت آپاما سازه ایستا دارای هشت طرح از پیش آماده در زمینه سایبان ماشین و سایبان خودرو می باشد که از متداول ترین سازه های شناخته شده در این رسته عمرانی می باشد. در صورتی که طرح های مورد نظر شرایط مدنظر کارفرماهای عزیز را ارضا ننمایند، کارشناسان مجموعه اماده شنیدن نظرات و پیشنهادها و خواسته های مشتریان عزیز هستند تا متناسب ترین طرح را طراحی نمایند.